Reiki - kaukohoito (45min) / Distant Reiki Healing

Henkilökohtainen energiahoito on ajasta ja paikasta riippumaton. Kaukohoidon ajankohta sovitaan vastaanottajan kanssa ja valmistautumisohjeet tulevat sähköpostiin. Hoidon jälkeen voi vielä halutessaan olla yhteydessä mieleen mahdollisesti nousseista tuntemuksista / kysymyksistä. Mikäli hoidon aikana kanavoituu viestiä, kerron siitä halutessasi sinulle. Lempeä energia hoitaa fyysistä, henkistä ja eteeristä kehoa. Mennyttä, nykyistä, tulevaa. Reikivoima muuntaa negatiivista positiiviseksi ja se auttaa myös suojautumaan muiden kielteisiltä energioilta, tuoden tasapainoa ja tyyneyttä elämään. Voimme hoitaa kehoon kertynyttä tunnetraumaa esimerkiksi lapsuuden, vanhempien tai ex-suhteiden vaikutuksista ja halutessasi katkaista myös karman siteitä. Hoito koetaan usein hyvin rentouttavana. Stressi, ahdistus, unettomuus, väsymys ja uupumus helpottuvat. Kun asiat eivät ole balanssissa sydämesi kanssa, syntyy helposti erilaisia tunneperäisiä fyysisiä kiputiloja. Hoito auttaa kehoa toipumaan ja hoitojen myötä tulee tietoisemmaksi ja luovemmaksi oman elämänsä laadun suhteen. Hoitojen intentiona on, että ne ohjautuvat Rakkaudesta sekä valosta.  Mikäli haluat hoidon kohdistuvan johonkin erityiseen osa-alueeseen, voit kertoa tästä sähköpostitse aikaa varatessasi.

Hoitotapahtuma on täysin luottamuksellinen ja siinä käytetään useita eri energiaparannustekniikoita hoidettavan tarpeiden mukaisesti. Elämänvoimasi lisääntyy ja värähtelytasosi nousee. Hoidon jälkeen saat minulta sähköpostia hoidon kulusta.


Distance is only a physical limitation, so a distant Reiki healing session can be done anywhere. After the treatment, if you wish, you can still contact me about any feelings/questions that may have come to mind. If there is a message channeled during the treatment, I will tell you about it. Gentle energy cares for the physical, mental and etheric body. Past, present, future. Reiki power transforms negative into positive and it also helps to protect yourself from the negative energies of others, bringing balance. If you wish, we can also take care of karma ties. The treatment is often perceived as very relaxing. Stress, anxiety, insomnia, fatigue and exhaustion are relieved. When things are not in balance with your heart, emotional pain states easily arise. The treatment helps the body to recover, and the treated becomes more aware and creative about the quality of own life. The intention of the treatments is that they are guided by Love and light. If you want the treatment to focus on a specific area, you can tell me about this by e-mail, when you booking an appointment. The treatment event is completely confidential. I will send the preparation instructions to your email. 

Reikihoito ei korvaa lääkärin määräämää hoitoa.

Reikihoitoa ei tehdä, jos sinulla on: Flunssa, akuutti tulehdus tai sairaus, epilepsia, raskauden ensimmäinen kolmannes, sydämentahdistin, vakava psyykkinen tila (psykoosi, vakava masennus tms), jos olet alkoholin tai muun aineen vaikutuksen alaisena. Hoito on täysi-ikäisille.

! Reiki therapy does not replace treatment prescribed by a doctor. Reiki therapy is not performed if you have: Flu, acute inflammation or illness, epilepsy, first trimester of pregnancy, pacemaker, serious mental condition (psychosis, severe depression, etc.), if you are under the influence of alcohol or other substances. Treatment is for adults. 

55,00 €