1 kortin tulkinta / 1 Card

Voit pyytää johdatusta tähän hetkeen, esittää kysymyksen ihmissuhteisiin, työhön, terveyteen, rahaan tai mihin tahansa sinua mietityttävään asiaan. Toimin kanavana universaalin energian ja korttien välillä, kortit nostetaan aina korkeimmaksi parhaaksesi. Nostan kortit intuitiivisesti eri pakkoja käyttäen. Tulkinnat eivät ole varsinaisia ennustuksia, vaan ne opastavat työstämään tämänhetkisiä energioitasi haluamaasi suuntaan. Löydät ehkäpä uusia näkökulmia pohtimiisi ongelmiin ja saat vahvistusta suuntaasi sekä selkeyttä ajatuksiisi. Otan sinuun yhteyttä sähköpostitse muutaman arkipäivän sisällä tilauksestasi. Tulkinnat lähetetään sähköpostiisi. Tulkinta on täysin luottamuksellinen.

You can ask for an introduction to this moment, ask a question about relationships, work, health, money, or any other matter you are thinking about. I act as a channel between the universal energy and the cards, the cards are always raised for your highest good. I raise the cards intuitively using different packs. The interpretations are not actual predictions, but they guide you in working on your current energies in the direction you want. You may find new perspectives on the problems you are considering and get confirmation of your direction and clarity of your thoughts. I will contact you by email within a few business days of your order. Interpretations will be sent to your email. The interpretation is completely confidential. 


25,00 €